• ampans@ampans.cat
  • 938 272 300

Més de 50 anys al costat de les persones amb disCapacitat intel·lectual

Subvencions i ajudes públiques concedides

*Any 2018. Segons data de meritació.

Entitat Objecte conveni Import 2018 Import 2017 Import 2016 Import 2015 Import 2014 Tipus
               
ADIGSA  Xarxa d'habitatge 65.400,00  6.000,00  Autonòmica 
Agència de l'habitatge de Catalunya Programa d'habitatges d'inserció social   76.500,00 61.200,00 40.800,00 Autonòmica 
Ajuntament de Manresa Suport al projecte d'atenció psicosocial pels alumnes amb necessitats educatives especials  3.000,00 3.000,00 3.000,00  3.000,00  3.000,00 Local
Ajuntament de Manresa Programa de cooperació al desenvolupament  1.575,00 1.500,00 1.800,00 Local 
Ajuntament de Calella Inscripció Fira  676,00 676,00  Local
Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola Subvencions a associacions i entitats de Sant Salvador de Guardiola  678,21 Local
Consell Comarcal del Bages Despesa de transport obligatori dels alumnes desplaçats del CEE Jeroni de Moragas  58.718,26 Local
Consell Comarcal del Bages Ajuts de menjador d'alumnes del CEE Jeroni de Moragas  224.905,00 Local
Consorci per a la formació contínua de Catalunya Porgrames de formació professional per a l'ocupació, de caràcter transversal, per a persones treballadores ocupades 24.316,00 3.323,81 Autonòmica 
Consorci per a la formació contínua de catalunya Programes de formació professional per a l'ocupació, de caràcter sectorial per a persones treballadores ocupades 12.051,23 1.762,21 Autonòmica 
Dept. Agricultura Pla de reestructuració i reconversió de la vinya 12.272,40  Autonòmica 
Dept. Agricultura Agricultura ecològics  1.153,30 501,75 Autonòmica
Dept. Benestar Social i Familia Manteniment serveis prelaborals  197.550,0 197.550,00  193.599,00 Autonòmica
Dept. Benestar Social i Familia Programa suport autonomia a la propia llar 37.000,00  25.500,00 Autonòmica
Dept. Benestar Social i Familia Programa DGAIA joves suport tutelats i ex-tutelats 17.000,00  Autonòmica
Dept. Benestar Social i Familia Programes per a projectes de foment i promoció del voluntariat   3.169,69 3.169,69  Autonòmica
Dept. Territori i Sostenibilitat Foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental 1.500,00
Dept. Treball, afers socials i families  Desenvolupament d'accions d'atenció a les families en situació de vulnerabilitat social 21.000,00   18.459,00 Autonòmica 
Dept. Treball, afers socials i families   Foment integració laboral de les persones amb discapacitat en Cets (SMI) 672.552,12 666.488,85  669.709,06  Autonòmica
Dept. Treball, afers socials i families Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinataries de la RMI (MARMI) 96.156,83  15.543,17 Autonòmica
Dept. Treball, afers socials i families Programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7%, de l'IRPF 20.000,00  Autonòmica
Dept. Treball, afers socials i families Programes d'activitats i projectes civics, comunitari i de participació ciutadana, de promoció del voluntariat... 3.315,19  3.315,19 Autonòmica
Dept. Treball, afers sociales i families Programes d'intervenció socioeducativa adreçats a infants i adolescents en situació de risc 5.807,00  5.807,00 5.807,00 Autonòmica
Dept. Treball, afers socials i families Programes i actuacions de suport a joves tutelats i extutelats 30.000,00  30.000,00 30.000,00 Autonòmica
Dept. Treball, afers socials i families Programes per a actuacions d'accesibilitat i millora de la igualtat d'oportunitats per a persones amb discapacitat  1.600,00 Autonòmica
Dept. Treball, afers socials i families Programes manteniment de serveis i establiments socials 786.872,15 726.324,90 524.573,55 Autonòmica
Dept. Treball, afers socials i families Programa suport autonomia a la propia llar 86.000,00 77.500,00 58.000,00 Autonòmica
Dept. Treball, afers socials i families Realització dels SIOAS  134.513,20 116.679,91 35.617,64 Autonòmica
Dept. Treball, afers socials i families USAPS  420.353,41 418.600,37 407.037,99 Autonòmica
Dept. Empresa i Ocupació Contractació Inserció laboral 158.895,41  162.137,05 Autonòmica
Dept. Empresa i Ocupació Creació i manteniment de llocs de treball (SMI) 733.794,61 479.505,56 Autonòmica
Dept. Empresa i Ocupació Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinataries de la RMI (MARMI) 17.523,75 Autonòmica
Dept. Empresa i Ocupació Programes d'orientació i suport a l'inserció 222.582,71  101.343,51 Autonòmica
Dept. Empresa i Ocupació Realització dels SIOAS 86.977 Autonòmica
Dept. Empresa i Ocupació TAS 12-13 14.943,44 Autonòmic
Dept. Empresa i Ocupació USAPS 331.199,55 348.405,58 Autonòmica
Dept. Ensenyament Despeses de funcionament educació especial  296.200,88 283.430,88  268.100,96 262.436,00  212.436,00 Autonòmica
Dept. Ensenyament Educadors escola  2.684.585,08 2.483.633,79  2.285.729,94 2.175.656,57  1.996.298,96 Autonòmica
Dept. Ensenyament Educat 1x1 Autonòmica
Dept. Ensenyament Monitors esbarjo, menjador i transport  541.815,00 541.817,71 468.516,60 452.863,92 427.368,32 Autonòmica
Dept. Ensenyament Programes de formació i inserció (PFI) 73.669,43 78.525,73 Autonòmica
Dept. Medi Ambient i Habitatge Projectes de foment de l'economia circular  3.281,27 3.281,23 Autonòmica
Diputació de Barcelona Subvencions de l'Àrea d'Atenció a les Persones  19.200,00 19.200,00 17.499,61 17.500,04 17.499,96 Local
Diputació de Barcelona Subvencions de l'Àrea de Cultura, Educació i Esports a favor d'entitats sense ànim de lucre  2.524,00 1.000,00 3.322,00  8.953,51 Local
Diputació de Barcelona Subvencions de l'Area de Presidència 11.503,04 Local
European Union Diverses accions dins del programa ERASMUS +  26.663,12 33.211,20 18.511,16 Fons Europeus
European Union Fons social europeu en el marc de la iniciativa de treball juvenil  37.600,00 9.600,00 Fons Europeus
 Federació Catalana d'Esports per a disminuits psiquics (ACELL) Foment de l'esport   865,84 Autonòmica 
Fundación Estatal para la formación en el emplep Formació Profesional Contínua  36.057,80 29.369,43 27.063,26 19,155,40 29.079,10 Estatal
ICASS Programes manteniment de serveis i establiments socials 523.236,86  2.674.302,97 Autonòmica
 Organisme autonom programa educatiu Europeu Projecte GRUNDTVIG  5.827,61    Fons Europeu 
Servei d'Ocupació de Catalunya Agències de col·locació   40.365,75 81.300,93 81.375,00 Autonòmica
Servei d'Ocupació de Catalunya Ajuts a la contractació per fomentar la incorporació al mercat de treball persones atur majors de 45  8.122,74 1.807,53 Autonòmica
Servei d'Ocupació de Catalunya Ajuts al transport pels joves participants dels programes de noves oportunitats, integrals i singulars  13.339,35 7.431,75 1.080,90 Autonòmica
Servei d'Ocupació de Catalunya Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys  91.960,38 Autonòmica
Servei d'Ocupació de Catalunya Programa destinat a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa Garantia Juvenil  17.794,48 73.700,00 25.300,00 Autonòmica
Servei d'Ocupació de Catalunya Programa de treball i formació 77.303,13 40.957,53 Autonòmica
Servei d'Ocupació de Catalunya Programa FOAP  174.040,38 216.936,68 104.885,88 Autonòmica
Servei d'Ocupació de Catalunya Programa Integrals 77.956,76 73.950,02 Autonòmica
Servei d'Ocupació de Catalunya Programes integrals +30  42.187,50 107.812,50 Autonòmica
Servei d'Ocupació de Catalunya Projectes singulars 272.150,74 Autonòmica
6.680.337,40   6.570.545,10  5.601.471,18 5.248.170,28  6.691.419,44

 

 

Aquest lloc web utilitza cookies, tan pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra Política de cookies.