• ampans@ampans.cat
  • 938 272 300

Compromís amb les persones amb discapacitat intel·lectual

Missió, visió i valors

 

MISSIÓ

La Fundació AMPANS treballa per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca del Bages, creant i gestionant centres, serveis i suports amb criteris d’eficiència i eficàcia.

És voluntat de l’organització prestar serveis a d’altres col·lectius amb necessitats de suport i a persones amb discapacitat intel·lectual d’altres zones.

 

VISIÓ

La Fundació AMPANS vol ser una organització de referència i vol esdevenir una marca de qualitat en l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual que es distingeixi per:

- Espais de vida confortables i segurs, on les persones amb discapacitat intel·lectual poden desenvolupar el seu projecte de vida.

- La confiança de les famílies i de les Administracions públiques.

- La conducta ètica i l’excel·lència de la gestió.

- Ser un bon lloc per treballar.

- El suport social i la participació activa dels amics i col·laboradors.

- La sostenibilitat i la solidesa financera.

- El compromís i la proximitat amb el territori, sent agents actius en el foment dels valors, la cohesió i la vertebració social.

 

VALORS

Els valors que promou la Fundació AMPANS en el conjunt de l’organització són:

- Respecte

- Amabilitat i tracte humà

- Qualitat

- Professionalitat

- Responsabilitat

- Compromís