• ampans@ampans.cat
  • 938 272 300

Compromís amb les persones amb discapacitat intel·lectual

Premis i certificats

L'excel·lènica és l’aposta d’AMPANS en la gestió dels centres i serveis. Com ho fem? Cercant la màxima qualitat, aplicant la millora contínua i analitzant els indicadors; entenent la qualitat del servei com un dret inherent de les persones ateses i projectant serveis que generin satisfacció i confiança a les persones als quals van destinats; i adoptant polítiques de management que fomentin la màxima implicació de totes les persones de l’organització. 

Qualitat:

Excel·lència Europea 400+ Excelència en Gestió (CEG) Recognised for Excellence 4 Stars European Foundation for Quality Management (EFQM)

Certificació UNE-EN-ISO 9001:2008 Sistema de Gestió de Qualitat.Requisits

Medi Ambient:

Registre Europeu EMA's III

Certificació UNE-EN-ISO 14001:2004 Sistemes de Gestió Ambiental. Requisits

Prevenció de Riscos Laborals:

Certificació OHSAS 18001:2007 Sistemes de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball

 

Reconeixements públics
1986 Declaració d’entitat Pública
1991 Premi Bagenc
1992 Creu de Sant Jordi
1992 Premi Societat Civil de Regio 7
2004 Premi Medi Ambient de la Cambra de Comerç
2005 Premi a l'Escola Jeroni de Moragas d'Innovació Educativa
2006 Premi de Medi Ambient a l’Escola Jeroni de Moragas de la Generalitat de Catalunya
2007 Menció Honorífica del Ministeri d’Educació a l’Escola Jeroni de Moragas
2008 Placa al treball President Macià
2009

AMPANS recull 3 Premis al Concurs "Nous Genis" de pintura, organitzat per Obra Social Caja Mediterráneo amb la col·laboració dels departaments de Cultura i Acció Social de la Generalitat de Catalunya.

AMPANS premiada al concurs de Narrativa breu per a persones amb discapacitat intel·lectual convocat per ALVENT

2010

AMPANS premiada al concurs de literatura Terra Negra organitzat per la Unió de Veïnsn del Poble Sec i Biblioteques de Barcelona

AMPANS guanya el II Concurs d'Espots sobre Salut Mental organitzat pel Servei Prelaboral Entrem-hi, amb la col·laboració de l'ajuntament de Vilafranza i l'associació Ammfeina

2011

 

Reconeixement de Formació d’Interès en Serveis Socials a l’activitat formativa:
Malaltia mental I alteracions de la conducta en persones amb discapacitat (Curs 2011/12)

Millor esportista Special Olympic 2011 a la 41ena nit de L'Esportista de Manresa per l'equip de futbol d'AMPANS de la Balconada

2012

 

Reconeixement de Formació d'Interès en Serveis Socials del curs de Postgrau sobre Transtorns de la Conducta

Confrare de Mèrit de la Confraria de Vins del Bages pel projecte de les vinyes d'Urpina

Premi Rotary club Internacional al projecte de voluntariat "Véns"

Millor Esportista Special Olympic 2012 a la 42ena Nit de l'Esportista de Manresa pel projecte "Tots en Joc"

2013

 

Premi Alares 2013 a la Secció de Neteja del Centre Especial de Treball d'AMPANS

Segell de plata del Model d'Excel·lència Europeu EFQM 400+ atorgat pel Club Gestió