30.05.2019

Sinergies, per Pere Bonet

article-perebonet

El Congrés Estatal d'Alteracions de la Conducta, que enguany, ha celebrat la seva cinquena edició, pren part d'un dels articles d'opinió del Regió 7. Pere Bonet –autor del redactat- ens fa memòria per recordar-nos com Ampans i Althaia col·laboren des de fa més de trenta anys per a acompanyar a les persones amb discapacitat intel·lectual i problemes de salut mental.

L'article presta especial atenció a la feina que fan entitats com AMPANS i Althaia amb l'objectiu de normalitzar aquests trastorns per així ser més efectius en la seva tasca d'acompanyament de les persones, a la seva comunitat, respectant els drets d'aquestes persones i fent visibles aquests col·lectius, amb l'únic objectiu de fer de la seva vida i la de tots els ciutadans en general, el millor possible, amb la col·laboració dels òrgans de govern de cada entitat.

Pere Bonet, Director de la Càtedra de Salut Mental de la UVIC-UCC i membre del comitè organitzador del Congrés Estatal d'Alteracions de la Conducta, emfatitza també en la gran varietat de factors que intervenen a l'hora d'analitzar el comportament d'una persona, ja que aquest, no és sinó un reflex d'un malestar que pateix, ja sigui en l'àmbit personal o en l'ambiental.

A la columna, hi trobem també una menció al Congrés Europeu de Salut Mental que s'ha celebrat a Barcelona juntament amb el Congrés Estatal.

tvw497agsj